Sekretesspolicy för foodpring på Facebook

Vi - foodspring GmbH, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlin – är ansvariga för innehållet på denna Facebooksida. Därför vill vi upplysa dig om vilken typ av personrelaterad information vi bearbetar när du använder dig av vår Facebooksida och/eller kommunicerar med oss via denna.

I. Kontakt med oss

Förutom kontaktmöjligheterna på denna Facebooksida så kan du nå oss via följande adress: data-protection@foodspring.com. Vår säkerhetspolicy får du tillgång till genom ovan nämnda E-mail, eller via mail till denna adress datenschutzbeauftragter@foodspring.com.

II. Besök på Facebooksidan

1. Databearbetning via Facebook

När du besöker vår Facebooksida så är det huvudsakligen Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (alltså: Facebook) som är huvudansvarig för din personliga information. Facebook använder sig av cookies och liknande metoder för att bearbeta din information. Detta kan ske oberoende av om du har en egen profil, alternativt är in- respektive utloggad. Information kring vilken information Facebook använder – och i vilka syften – hittar du i Facebooks egna säkerhetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Vi har därför ingen kännedom om den information som Facebook bearbetar, eftersom denna inte delas med oss (särskilt när det kommer till personrelaterad data). Vi har endast tillgång till den offentliga information som du väljer att lägga upp, precis som övriga Facebook-användare. Detta är information som du själv kan förändra i dina personliga inställningar på Facebook. Information kring hur du förändrar inställningar kring målinriktad reklam hittar du under följande länk:

2. Anonym statistik („Insights“ information)

När det kommer till så kallad “Insight Information“ så har vi slutit ett avtal med Facebook („Sidor-Insights-tillägg“ –  - https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumdär våra skyldigheter regleras i enlighet med GDPR. Detta avtal reglerar:
  • Vi är – tillsammans med Facebook Ireland – är ansvariga för denna insight-information:
  • Facebook Ireland innehar det primära ansvaret när det kommer till information om samarbetet och ansvarar även för att bidra med information kring dina personliga rättigheter enligt DSGVO;
  • Endast Facebook Ireland får fatta beslut om bearbetning av Site Insights uppgifter. Facebook ansvarar även för att dessa uppfyller kraven kring säkerhetspolicy och personuppgifter;
  • Facebook Ireland är ensamt ansvarig för behandling av annan personlig information i samband med Site Insights (det vill säga de uppgifter som inte omfattas av Site-Insights-tillägg). Vi kan således inte kräva upplysningar kring detta.
  • Den irländska dataskyddskommissionen (https://www.dataprotection.ie)är den övergripande myndighet som ansvarar för övervakning av databearbetning.
Vi mottar anonym statistik från Facebook kring basök och användning av vår Facebookprofil. Denna information kan inte spåras till specifika, enskilda, användare. Vi kan emellertid – med hjälp av ett filter från Facebook – kontrollera de kriterier som sidan använder för att sammanställa sin statistik. Vi använder statestik för erbjuda våra följare och kunder intressant, informativt och kvalitativt innehåll – något som naturligvis ligger i vårt intresse, och som vi är berättigade till att göra  (artikel 6.1 f GDPR).

III. Meddelanden

När du skickar ett meddelande till oss, eller skriver ett inlägg på vår profilsida, så delar du med dig av personlig information. Vi använder den information som du delat med oss för att kunna svara på dina frågor och funderingar. Detta medför även att dina inlägg och/eller meddelanden importeras till vårt interna bearbetningssystem, eftersom detta underlättar och försnabbar behandlingsprocessen. Av samma orsak använder vi oss även av externa it-leverantörer för att svara på dina meddelanden och inlägg.
Vi spar dina meddelanden under den tid som krävs för att hantera frågor och funderingar. Därefter kommer ditt meddelande/inlägg att lagras i vårt system i tre år framöver – detta för att vi lätt ska kunna gå tillbaka till tidigare information och kommunikation om du kontaktar oss igen. Detta tillvägagångssätt ligger även i vårt intresse, vilket naturligtvis har inverkan på hur vi väljer att behandla information och data (artikel 6.1 f GDPR).

IV. Annulleringsrätt och övrig information

Du har rätt att när som helst överklaga bearbetningen av din personliga information (kopplad till oss, offentlig myndighet eller i relation till allmännyttigt uppdrag). Vänligen kontakta någon av de ovan nämnda adresserna för att överklaga. 
Du har ingen skyldighet att delge oss dina personliga uppgifter, men det kan hända att vi får svårare att tillhandahålla och bearbeta de tjänster du begär i brist på personlig information. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande (i enlighet med artikel 22, stycke 1,  punkt 4, DSGVO).
Information om oss som ansvarig part, dina rättigheter som subjekt för registrerad och sparad information, annullering, justeringar, invändningar, begränsning av användade/bearbetning av data samt dataportabilitet hittar du i vår dataskyddspolicy som finns att läsa här:
Senast uppdaterad: Maj 2019