Tack för ditt intresse för vår webbutik.
För oss är det viktigt att skydda din integritet och dina personuppgifter.

Vår målsättning för databehandlingen är att endast samla in, behandla och använda personuppgifter när de är relevanta för en ändamålsenlig och ekonomisk användning av vårt utbud i webbutiken. Vårt dataskydd sker i överensstämmelse med Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) [den tyska dataskyddslagen] samt Telemediengesetz (TMG) [den tyska telemedielagen].

Nedan informerar vi dig utförligt om när uppgifter sparas när du använder vår webbutik och hur vi använder dessa uppgifter.


1. Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Personuppgifter är information som kan användas för att bestämma din identitet. Hit hör t.ex. namn och adressuppgifter. Hit hör inte information som inte kan kopplas till en viss person. Generellt kan du besöka vår webbutik utan att lämna dina personuppgifter.

För att utvärdera och kontinuerligt förbättra kvaliteten på vår webbutik gör vi med hjälp av webbanalystjänster (se nedan för närmare uppgifter) statistiska analyser av besöken på våra sidor (t.ex. vilka produktsidor som besöks oftare eller mindre ofta och hur länge besökarna stannar på dessa sidor). De uppgifter som har erhållits på detta sätt är strikt anonymiserade och det går inte att identifiera användarnas personuppgifter med dem.

Utan ditt samtycke samlar vi bara in åtkomstdata utan personlig information, t.ex. namnet på din internetoperatör, den sidan varifrån du besöker oss eller namnet på den fil som begärs. Dessa uppgifter används uteslutande för att förbättra vårt utbud och tillåter inte att personinformation identifieras.

När ett användarkonto öppnas sparas de nödvändiga uppgifterna som du frivilligt har angett. Vid beställningar i vår webbutik skapar vi automatiskt ett användarkonto utifrån de uppgifter du har angett i beställningen. Vi skickar dig uppgifterna som du har angett i beställningen per e-post tillsammans med våra allmänna villkor. Som registrerad användare kan du se uppgifterna om din beställning och dina tidigare beställningar på ditt användarkonto. Du har naturligtvis när som helst möjlighet att kräva att vi raderar ditt användarkonto. Vi använder de uppgifter som du har lämnat för att fullfölja och genomföra din beställning.

Inom ramarna vår så kallade Body Check sparar vi dessutom uppgifter om dina vanor och ditt hälsotillstånd. De hämtas från det frågeformulär du fyller i och används sedan för att ge dig rekommendationer på specifika produkter som är relevanta för dina träningsmål.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparas din e-postadress tillsammans med ditt samtycke och används uteslutande för egna reklamsyften, tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet. Avanmälan kan ske när som helst, utan att det uppstår andra kostnader för detta än överföringskostnader enligt grundtaxor.


2. Överlåtelse av personuppgifter


Generellt överlåter vi inga personuppgifter till tredje part, om det inte handlar om ett tjänsteföretag som har vårt uppdrag att genomföra beställningen. Hit hör exempelvis logistikpartner och leverantörer av betalsystemstjänster. Vi har fått ditt samtycke till att överlåta uppgifterna eller så är överlåtelsen tillåten enligt bestämmelser i lag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi överlåter uppgifterna.

Om vi tillhandahåller varor och tjänster innan de har blivit betalda, t.ex. vid köp per direktbetalning, inhämtar vi, för att skydda våra legitima intressen, i vissa fall en kreditupplysning som är baserad på matematiskt-statistiska metoder från PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 2-4 , 24118 Kiel, Tyskland. För detta överför vi de personuppgifter som behövs för att göra en kreditprövning till PAYONE GmbH & Co. KG. Den information som vi erhåller och som är baserad på statistisk sannolikhet för utebliven betalning använder vi för att göra ett avvägt beslut gällande att etablera, genomföra eller avsluta avtalsförhållandet.

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden). Dessa beräknas utifrån vetenskapligt erkända, matematiskt-statistiska metoder och i dessa beräkningar integreras bland annat adressuppgifter. Dina intressen skyddas av bestämmelserna i lagstiftningen.


3. Cookies


För att förbättra funktionaliteten på webbplatsen och för att göra användningen bekvämare använder vi så kallade "cookies". Med hjälp av dessa "cookies" kan information sparas på din dator när du går in på vår webbplats. Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies sparas på din dator. Detta kan dock begränsa funktionaliteten hos vår webbplats.

När du använder webbsidan sparas cookies på din dator. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk från den webbläsare du använder. Cookien skickar sedan viss information till den webbsida som placerat ut cookien (i det här fallet vi). Cookies kan inte placera några program eller överföra några virus till din dator. Syftet är att göra vår webbsida mer användarvänlig och effektiv.

a) Webbsidan använder följande cookies: Tillfälliga cookies (används temporärt), permanenta cookies (används under en begränsad tid), cookies från tredje part (från andra leverantörer)

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit hör i synnerhet sessionscookies. De lagrar ett s.k. sessions-ID som har till uppgift att samordna olika aktiviteter under sessionen i webbläsaren. På så sätt kan din dator kännas igen när du återvänder till webbsidan. Sessionscookien raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.)

c) Permanenta cookies raderas efter en viss bestämd tid, vilken kan skilja sig mellan olika cookies. Du kan när som helst radera dessa cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och t.ex. avböja att cookies från tredje part eller att alla cookies sparas. Detta innebär emellertid att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbsida. I dina webbläsarinställningar kan du bestämma att cookies måste få ditt godkännande varje gång innan de sparas och aktiveras i din dator. Detaljerad information rörande dina webbläsarinställningar hittar du på operatörens webbsidor eller i denna instruktion för de webbläsare som oftast förekommer.


4. Rätt till information


Som användare av vår webbplats har du rätt att begära att vi informerar dig om uppgifter som finns sparade om dig beträffande din person eller din pseudonym. På begäran kan informationen tillhandahållas elektroniskt.


5. Användning av personuppgifter när Klarna väljs som betalningssätt


Klarna kontrollerar och utvärderar de uppgifter som du har lämnat. Vid legitimt intresse och legitim anledning utbyts uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag. Dina personuppgifter kommer att behandlas i överensstämmelse med gällande dataskyddspolicy och i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy..

Om du bestämmer dig för att använda Klarna faktura och Klarna avbetalning som betalningsalternativ samtycker du till att vi, för att genomföra fakturaköpet och göra en identitets- och kreditprövning, samlar in följande personuppgifter: t.ex. för- och efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress och telefonnummer samt för att genomföra fakturaköpet samlar in följande uppgifter relaterade till beställningen: t.ex. antalet artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatter i procent samt att vi överför den här informationen till Klarna. För att inköpet ska kunna genomföras med det betalningssätt du har valt överförs den här informationen till Klarna, som behöver den för att kunna skapa en faktura och göra en identitetskontroll och kreditprövning.
Enligt Bundesdatenschutzgesetz [den tyska dataskyddslagen] har Klarna ett legitimt intresse i att personuppgifter överförs om köparen genom att företaget använder dessa uppgifter för att få information från kreditupplysningsföretag som gör identitetskontroller och kreditprövningar. I Tyskland kan det röra sig om följande kreditupplysningsföretag:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, DE-65203 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, DE-22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, DE-28203 Bremen
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, DE-76532 Baden-Baden

För att fatta beslut om att etablera, genomföra eller avsluta avtalsförhållandet insamlar och använder Klarna, förutom att göra en adresskontroll, också information om köparens betalningsbeteende samt sannolikhetsvärden för detta beteende i framtiden. Klarna räknar fram det här poängvärdet med hjälp av vetenskapligt erkända, matematiskt-statistiska metoder. Dessutom kommer Klarna att använda dina adressuppgifter. Om den här beräkningen kommer fram till att du inte är kreditvärdig kommer Klarna omgående att informera dig om detta. Återkallelse av tillåtelse för Klarna att använda personuppgifter:

1. Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett Klarna att använda personuppgifterna. Dock kan Klarna i vissa fall ha rätt att behandla, använda och överföra personuppgifter, om detta krävs för att genomföra avtalsenliga betalningar med Klarnas tjänster, eller om det krävs enligt lag eller av en domstol eller en myndighet.

2. Naturligtvis kan du när som helst få information om de personuppgifter som Klarna har sparat. Denna rättighet är garanterad i Bundesdatenschutzgesetz [den tyska dataskyddslagen]. Om du som köpare önskar kontakta Klarna eller om du önskar meddela ändringar gällande de sparade uppgifterna, kan du kontakta datenschutz@klarna.de.


6. Identitetskontroll och kreditprövning när Billpays betalningssätt väljs

Om du bestämmer dig för att använda dig av vår partner Billpay GmbH:s betalningssätt blir du i beställningsprocessen ombedd att samtycka till att de uppgifter som behövs för genomförande av betalningen och för identitetskontrollen samt kreditprövningen överförs till Billpay. Om du ger ditt samtycke, överförs uppgifter om dig (för- och efternamn, gata, gatunummer, postnummer, ort, födelsedatum, telefonnummer och vid köp med direktbetalning det angivna kontonumret) samt uppgifter om din beställning till Billpay.

För att utföra egen identitetskontroll och kreditprövning överför Billpay eller partnerföretag, som handlar på Billpays uppdrag, uppgifter till kreditupplysningsföretag (kreditupplysningsbyråer) och får information från dem, samt i vissa fall information om kreditvärdighet på basis av matematisk-statistiska metoder, i vars beräkningar bland annat adressuppgifter används. Detaljerad information om detta och de kreditupplysningsföretag som används framgår av Billpay GmbH:s dataskyddspolicy.

Vidare kan Billpay använda verktyg som tillhandahålls av tredje part för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som dessa verktyg tar fram kan i vissa fall sparas krypterade hos tredje part, så att de bara kan läsas av Billpay. Bara om du väljer ett betalningssätt från vår samarbetspartner Billpay, kommer dessa uppgifter att användas, annars kommer uppgifterna att automatiskt upphöra efter 30 minuter.

7. Dataskyddspolicy för användning av Google Analytics


Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbtjänst som tillhör Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler, som sparas på din dator som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som tas fram via cookien om hur den här webbplatsen används överförs i regel till en server i USA och sparas där. Om du aktiverar IP-anonymisering på den här webbplatsen kommer dock din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller andra länder som ingår avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till Googles server i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och användningen av internet gentemot webbplatsoperatören. IP-adressen, som skickas från din webbläsare genom att Google Analytics används, kombineras inte med annan data från Google. Du kan förhindra att cookien sparas genom att justera inställningarna i din webbläsare; vi vill dock informera om att du i så fall inte kan utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Dessutom kan du blockera registreringen av data som genereras av cookien och data som är kopplad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt förhindra att dessa data behandlas av Google genom att hämta och installera det webbläsartillägg som finns på den här länken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


8. Dataskyddspolicy för användning av Facebook-plugin-program


Plugin-program från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA har integrerats på våra sidor. Du känner igen dem på Facebook-loggan eller på "Gilla"-knappen på vår sida. Du kan hitta en översikt av möjliga Facebook-plugin-program på följande länk: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. På grund av detta Facebook plugin-program (Gilla-knappen) skapas en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebooks server om du besöker våra sidor. Till följd av ditt besök får Facebook information om att du har besökt våra sidor med din IP-adress. Om du trycker på Facebooks "Gilla"-knapp på våra sidor samtidigt som du är inloggad på ditt Facebook-konto kommer innehållet på våra sidor att länkas till din Facebook-profil. Därmed kan Facebook knyta ditt besök på vår sida till ditt användarkonto. Vi som tjänsteleverantör vill påpeka att vi som webbplatsoperatör inte får information från Facebook om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur de används. Därför hänvisar vi till följande länk där du får ytterligare information gällande Facebooks dataskyddspolicy: http://de-de.facebook.com/policy.php Om du inte vill att Facebook länkar ditt besök på vår webbsida till ditt Facebook-användarkonto föreslår vi att du loggar ut från Facebook när du besöker vår webbplats.


9. Dataskyddspolicy för användning av Google +1


Vår webbplats använder det sociala nätverket Google Plus "+1"-knapp som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Den här knappen känns igen på "+1"-tecknet mot en vit eller färgad bakgrund.

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan knapp, så skapar din webbläsare en direktförbindelse med Googles servrar. Google överför innehållet på "+1"-knappen direkt till din webbläsare och härifrån integreras det till webbplatsen. Därför har vi inget inflytande över omfattningen av data som Google samlar in genom knappen, men vi utgår ifrån att din IP-adress registreras.

Här kan du hitta information om Googles dataskydd beträffande "+1"-knappen gällande syfte och omfattning av de uppgifter som Google samlar in samt gällande den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna som sker på Google, samt läsa om dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar på datorn för att skydda din integritet: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Om du är Google Plus-medlem och inte vill att Google samlar in uppgifter om dig via vår webbplats och knyter dem till de medlemsuppgifter som finns sparade hos Google måste du först logga ut från Google Plus innan du besöker vår webbplats. Om du är inloggad kan uppgifterna på Google+ profilen länkas direkt. Om du är utloggad från Google+ kan uppgifter inte länkas till Google+-profilen.


10. Dataskyddspolicy för användning av Twitter


Vår webbplats använder också Twitter-tjänstens funktioner. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. När Twitter och "retweet"-funktionen används länkas den webbsida du besöker till ditt Twitter-konto och andra användare får veta det. Uppgifter skickas också till Twitter i denna funktion för vidarebefordran av data. Om du är utloggad från Twitter kan uppgifter inte skickas till ditt Twitter-konto. Vi som tjänsteleverantör vill påpeka att vi som webbplatsoperatör inte får information från Twitter om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur de används. Därför hänvisar vi till följande länk där du får ytterligare information gällande Twitters dataskyddspolicy: http://twitter.com/privacy. Om du vill ändra integritetsinställningarna på Twitter kan du göra det på länken: http://twitter.com/account/settings.


11. Användning av Pinterest


Plugin-program från det sociala nätverket Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA har integrerats på våra sidor. Du känner igen Pinterest plugin-programmet på "Pin it"-knappen på vår webbsida.

Om du klickar på Pinterests "Pin it"-knapp medan du är inloggad på ditt Pinterest-konto kan du länka innehållet på våra webbsidor till din Pinterest-profil. Därigenom kan Pinterest länka besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som webbplatsoperatör inte får någon information från Pinterest om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur de används. Ytterligare information om Pinterests dataskyddspolicy.


12. Kontakt och ytterligare information


Vid frågor om insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, blockering eller avförande av data samt återkallande av givna samtycken, är du välkommen att kontakta:

foodspring GmbH
Ämne: Dataskydd
Chausseestraße 8E
DE-10115 Berlin

E-post: service@foodspring.se